Có 1 kết quả:

yên chi

1/1

yên chi

phồn thể

Từ điển phổ thông

phấn trang điểm

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Yên chi 胭脂.

Một số bài thơ có sử dụng