Có 1 kết quả:

lư ngôn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lời đồn đại.