Có 1 kết quả:

lâm nguyệt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tới tháng đẻ, gần ngày đẻ.

Một số bài thơ có sử dụng