Có 1 kết quả:

tự truyện

1/1

tự truyện

giản thể

Từ điển phổ thông

tự truyện