Có 1 kết quả:

tự truyện

1/1

tự truyện

phồn thể

Từ điển phổ thông

tự truyện

Một số bài thơ có sử dụng