Có 1 kết quả:

tự động

1/1

tự động

giản thể

Từ điển phổ thông

tự động