Có 1 kết quả:

tự phát

1/1

tự phát

giản thể

Từ điển phổ thông

tự phát