Có 1 kết quả:

tự lai thuỷ

1/1

tự lai thuỷ

giản thể

Từ điển phổ thông

nước máy