Có 1 kết quả:

tự mãn

1/1

tự mãn

giản thể

Từ điển phổ thông

tự mãn