Có 1 kết quả:

tự xưng

1/1

tự xưng

giản thể

Từ điển phổ thông

tự xưng