Có 1 kết quả:

tự ải

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thắt cổ mình mà chết.