Có 1 kết quả:

xú khí

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mùi hôi thối — Hơi thối xông lên.