Có 1 kết quả:

Âm Hán Việt:
Unicode: U+81EE
Tổng nét: 12
Bộ: tự 自 (+6 nét)
Nét bút: ノ丨フ一一一ノ丨ノ丶ノ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 2

Dị thể 3

1/1

phồn & giản thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Và. Với.