Có 1 kết quả:

chí công

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Rất công bình, không hề thiên tư. ☆Tương tự: “đại công” 大公. ◇Quản Tử 管子: “Phong vũ chí công nhi vô tư” 風雨至公而無私 (Hình thế giải 形勢解) Gió mưa rất công bình và không thiên tư.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rất thẳng thắn, không thiên vị.

Một số bài thơ có sử dụng