Có 1 kết quả:

chí tôn

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Rất tôn quý.
2. Chỉ địa vị cao quý hơn hết. Thường chỉ địa vị của vua, của hậu. ◇Hán Thư 漢書: “Bệ hạ sơ đăng chí tôn, dữ thiên hợp phù, nghi cải tiền thế chi thất, chánh thủy thụ chi thống” 陛下初登至尊, 與天合符, 宜改前世之失, 正始受之統 (Lộ Ôn Thư truyện 路溫舒傳).
3. Gọi thay cho thiên tử.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cực cao. Chỉ ông vua. Cung oán ngâm khúc có câu: » Trên trướng gấm chí tôn vời vợi «.

Một số bài thơ có sử dụng