Có 1 kết quả:

trí ngữ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Lời chúc tụng do nhạc nhân nói lúc mở đầu diễn xuất trong cung đình thời xưa. ◇Nguyên sử 元史: “Nhạc chỉ, niệm trí ngữ tất, nhạc tác, tấu "Trường xuân liễu" chi khúc” 樂止, 念致語畢, 樂作, 奏長春柳之曲 (Lễ nhạc chí ngũ 禮樂志五).
2. Lời dẫn trước mỗi hồi trong tiểu thuyết (Tống, Nguyên).