Có 1 kết quả:

cữu xỉ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Răng hàm (để nghiền đồ ăn).