Có 1 kết quả:

Âm Hán Việt:
Âm Pinyin:
Âm Nôm:
Unicode: U+8201
Tổng nét: 9
Bộ: cữu 臼 (+3 nét)
Lục thư: hội ý
Hình thái: ⿱
Nét bút: ノ丨一フ一一一ノ丨
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 2

Dị thể 6

Một số bài thơ có sử dụng

1/1

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

khiêng, công kênh

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Công kênh, khiêng.
2. (Động) Chuyên chở, mang.
3. § Thông “dư” 輿.

Từ điển Thiều Chửu

① Công kênh, khiêng.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Công kênh, khiêng.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cùng nâng lên — Đi lên.