Có 1 kết quả:

cữu tẩu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chồng gọi người vợ của anh em vợ mình là “cữu tẩu” 舅嫂.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng người chồng gọi vợ của anh em trai của vợ mình.