Có 1 kết quả:

hứng tình

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vui vẻ trong lòng — Thấy nổi dậy trong lòng tình trai gái.