Có 1 kết quả:

đạm
Âm Hán Việt: đạm
Âm Quảng Đông: taam3
Unicode: U+8215
Tổng nét: 14
Bộ: thiệt 舌 (+8 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: ノ一丨丨フ一丶ノノ丶丶ノノ丶
Thương Hiệt: HRFF (竹口火火)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

Một số bài thơ có sử dụng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ánh lửa.