Có 1 kết quả:

hàng không

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Dùng phi cơ, phi thuyền... chuyên chở trong không trung.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngồi máy bay trên không để tới nơi khác.