Có 1 kết quả:

khả

1/1

khả

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thuyền mành, thuyền to

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Thuyền mành, thuyền to. ◇Vương Bột 王勃: “Khả hạm di tân, thanh tước hoàng long chi trục” 舸艦彌津, 青雀黃龍之舳 (Đằng Vương Các tự 滕王閣序) Thuyền bè chật bến sông, đuôi thuyền vẽ chim sẻ xanh, rồng vàng.

Từ điển Thiều Chửu

① Thuyền mành, thuyền to. Vương Bột 王勃: Khả hạm mê tân, thanh tước hoàng long chi trục 舸艦迷津,青雀黃龍之舳 thuyền bè chật bến sông, đuôi thuyền vẽ chim sẻ xanh, rồng vàng.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Thuyền lớn, thuyền mành.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái thuyền.