Có 1 kết quả:

lương dược

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thuốc hay, chữa khỏi bệnh.

Một số bài thơ có sử dụng