Có 1 kết quả:

gian nan

1/1

gian nan

giản thể

Từ điển phổ thông

gian nan, vất vả