Có 1 kết quả:

sắc thái

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Màu. Màu sắc — Rực rỡ, nhiều màu — Vẻ riêng bề ngoài.