Có 1 kết quả:

sắc dưỡng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lấy nét mặt tươi tỉnh kính cẩn mà nuôi nấng cha mẹ ( như vậy mới thật là hiếu ).