Có 1 kết quả:

phù dung

1/1

phù dung

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

hoa phù dung

Từ điển trích dẫn

1. Một tên khác của hoa sen. § Xem “hà hoa” 荷花.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một thứ cây lá to, hoa nhiều màu, nở về mùa hè. Bản dịch Chinh phụ ngâm khúc có câu: » Nay đào đã quyến gió đông, Phù dung lại đã bên sông bơ phờ «.

Một số bài thơ có sử dụng