Có 1 kết quả:

chi ma

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cây vừng (mè). Còn gọi là “hồ ma” 胡麻.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cây vừng ( mè ), còn gọi là Hồ ma.