Có 1 kết quả:

phù dĩ

1/1

phù dĩ

giản thể

Từ điển phổ thông

cỏ phù dĩ, cây mã đề, cây xa tiền

Từ điển trích dẫn

1. § Xem “phù dĩ” 芣苢.

Một số bài thơ có sử dụng