Có 1 kết quả:

phù dĩ

1/1

phù dĩ

phồn thể

Từ điển phổ thông

cỏ phù dĩ, cây mã đề, cây xa tiền

Từ điển trích dẫn

1. Tức là cây bông mã đề. § Còn gọi là cây “xa tiền” 車前.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một loại cây dùng làm vị thuốc.