Có 1 kết quả:

hoa hậu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bà hoàng trong các loại hoa. Chỉ cô gái đẹp nhất.