Có 1 kết quả:

phương quế

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cây quế thơm. Chỉ người con hiếu.