Có 1 kết quả:

phương liệt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thơm tho mạnh mẽ, chỉ tiếng tốt lan truyền xa.