Có 1 kết quả:

phương thảo

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cỏ thơm. Bài tựa truyện Kiều, Đoàn Tư Thuật dịch từ Hán văn của Chu Mạnh Trinh, có câu: » Lại muốn mượn chùm phương thảo hú vía thuyền quyên « — Còn chỉ cái đức tốt của người quân tử.

Một số bài thơ có sử dụng