Có 1 kết quả:

hà lạm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nói về quan lại làm phiền dân mà lại hao tổn công quỹ.