Có 1 kết quả:

phiết lam

1/1

phiết lam

giản thể

Từ điển phổ thông

cây xu hào