Có 2 kết quả:

anh duệanh nhuệ

1/2

anh duệ

phồn thể

Từ điển trích dẫn

1. Dáng dấp rực rỡ, sắc sảo.

anh nhuệ

phồn thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tài giỏi sắc sảo.