Có 1 kết quả:

anh hồn

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Linh hồn của bậc anh hùng. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: “Quan Công anh hồn đốn ngộ, tức hạ mã thừa phong lạc ư am tiền” 關公英魂頓悟, 即下馬乘風落於庵前 (Đệ thất thập thất hồi) Linh hồn Quan Công sực tỉnh, lập tức xuống ngựa, cưỡi gió sa xuống trước am.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hồn thiêng của người quá cố.

Một số bài thơ có sử dụng