Có 1 kết quả:

như khổ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ăn vị đắng, ý nói chịu cực khổ.