Có 1 kết quả:

hà lan

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tên nước ở Âu châu “Hà Lan vương quốc” 荷蘭王國 (Nederland).