Có 1 kết quả:

đồ mi

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Một loài hoa, thuộc họ tường vi (lat. Rubus rosifolius var. coronarius). § Cũng viết là “đồ mi” 酴醾.

Một số bài thơ có sử dụng