Có 1 kết quả:

mạc tư khoa

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Thủ đô của “Nga La Tư” 俄羅斯 (tiếng Anh: Moscow).

Một số bài thơ có sử dụng