Có 1 kết quả:

mãng thưởng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cảnh sắc bao la xanh tươi ở ngoài đồng. ◇Trang Tử 莊子: “Thích mãng thưởng giả tam xan nhi phản, phúc do quả nhiên” 適莽蒼者三餐而反, 腹猶果然 (Tiêu dao du 逍遙遊) Kẻ ra ngoài đồng miếu, ăn ba bữa trở về, bụng còn phinh phích.

Một số bài thơ có sử dụng