Có 1 kết quả:

cúc hoa tửu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tên thứ rượu cất bằng gạo và hoa cúc. § Tục xưa ở Trung Quốc vào tiết “Trùng Dương” 重陽 có lệ uống “cúc hoa tửu” 菊花酒.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rượu cất với hương thơm của hoa cúc. Cũng gọi tắt là Cúc tửu ( rượu cúc ).