Có 1 kết quả:

quả thật

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trái cây.