Có 1 kết quả:

lăng hoa

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Hoa cây ấu, hình nhỏ, sắc trắng.
2. Ngày xưa, gương soi mặt, làm bằng đồng, thường có khắc vẽ hình lăng hoa ở phía sau, nên gọi “lăng hoa” 菱花 là gương soi mặt. ◇Hà Bình Ngu Khê 河平愚溪: “Lãn đối lăng hoa lí bội hoàn” 懶對菱花理佩環 (Tựa Cung Oán Ngâm Khúc) Biếng soi gương (và) sửa lại bông đeo tai. ◇Tây sương kí 西廂記: “Kháp đối lăng hoa, lâu thượng vãn trang bãi” 恰對菱花, 樓上晚妝罷 (Đệ tam bổn 第三本, Đệ tam chiết) Trước tấm gương, buổi chiều trên lầu, vừa trang điểm xong. § Nhượng Tống dịch thơ: Trước gương nhìn bóng thẩn thơ, Chiều hôm trang điểm khi vừa mới xong.

Một số bài thơ có sử dụng