Có 1 kết quả:

phi luật tân

1/1

phi luật tân

phồn thể

Từ điển phổ thông

nước Philipine