Có 1 kết quả:

yên thảo

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cây thuốc lá ( Lá phơi khô thái nhỏ, quấn làm thuốc hút ).