Có 1 kết quả:

trường sở

1/1

trường sở

phồn thể

Từ điển phổ thông

cây trường sở (mọc từng bụi, quả giống quả đào nhưng đắng)

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên cây. Cũng gọi là cây Dương đào.

Một số bài thơ có sử dụng